artykuł nr 1

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

artykuł nr 2

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

artykuł nr 3

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych