artykuł nr 1

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu
Adres:ul. Dr. Perzyny 86, 26-700 Zwoleń
Kontakt:

tel./048/ 676 50 59

e-mail: inspektoratzwolen@wp.pl

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego:
inż. Jan Galewski
Godziny pracy:poniedziałek- piątek: 7.30 - 15.30