artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014, poz. 1114) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2015, poz. 971) Starostwo Powiatowe w Zwoleniu posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu dostępna jest na platformie ePUAP pod adresem /pinbzwolen/SkrytkaESP

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.
Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: https://epuap.gov.pl

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez stronę Platformy Usług Administracji Publicznej - wypełnienie formularza bądź przesłanie podpisanego dokumentu.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do biura inspektoratuj mieszczącego się w pokoju nr 17 przy ul. Perzyny 86 w Zwoleniu na następujących nośnikach danych:
    • pamięć przenośna typu PenDrive,
    • płyta CD/DVD-RW,
      z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Akceptowane Formaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Starostwo Powiatowe w Zwoleniu akceptuje formaty elektroniczne wymienione w załączniku do Rozporządzenia.