artykuł nr 1

Załącznik do bilansu

Załączniki:
Załącznik 378.909 KB
artykuł nr 2

Załącznik do bilansu

Załączniki:
Załącznik 394.513 KB
artykuł nr 3

Załącznik do bilansu

Załączniki:
Załącznik 1.129 MB
artykuł nr 4

Zestawienie zmian funduszu jednostki

Załączniki:
Załącznik 448.659 KB
artykuł nr 5

Rachunek zysków i strat

Załączniki:
Załącznik 598.079 KB
artykuł nr 6

Bilans

Załączniki:
Załącznik 744.220 KB