Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Strona główna

Komunikat PINB w Zwoleniu

PINB w Zwoleniu.doc

Utworzony: 2017-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-26 12:41

2. Strona główna

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Sezon grzewczy 2019/2020

Utworzony: 2019-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-10-07 11:47

3. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE PINB w ZWOLENIU

Zwoleń dnia 04.10.2019r. OGŁOSZENIE POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W ZWOLENIU POSZUKUJE PODMIOTU DO WYKONANIA ZASTĘPCZEGO NA KOSZT I NIEBEZPIECZEŃSTWO ZOBOWIĄZANEGO ROZBIÓRKI NASTĘPUJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE POWIATU ZWOLEŃSKIEGO: ROZBIÓRKA PAWILONU HANDLOWEGO ROZBIÓRKA OGRODZENIA OD STRONY DROGI POWIATOWEJ ROZBIÓRKA BUDYNKU INWENTARSKIEGO ROZBIÓRKA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM ROZBIÓRKA ROZBUDOWY BUDYNKU INWENTARSKIEGO ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNK...

Utworzony: 2018-02-23 | Zmodyfikowany: 2019-10-04 09:29

4. 2019

Załącznik do bilansu

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 13:59

5. 2019

Załącznik do bilansu

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 13:57

6. 2019

Załącznik do bilansu

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 13:56

7. 2019

Zestawienie zmian funduszu jednostki

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 13:52

8. 2019

Rachunek zysków i strat

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 13:08

9. 2019

Bilans

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 13:01

10. Podstawa działalności

Podstawą działalności PINB w Zwoleniu jest:

Utworzony: 2018-11-23 | Zmodyfikowany: 2018-11-23 08:56

11. Strona główna

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Utworzony: 2018-08-07 | Zmodyfikowany: 2018-11-23 08:38

12. Strona główna

KOMUNIKAT W SPRAWIE UŻYTKOWANIA INSTALACJI GAZOWEJ NA GAZ PROPAN-BUTAN

Utworzony: 2018-09-10 | Zmodyfikowany: 2018-09-10 08:43

13. Druki do pobrania

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 10:44

14. Druki do pobrania

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 09:10

15. Druki do pobrania

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Utworzony: 2018-05-30 | Zmodyfikowany: 2018-06-18 09:07

16. Komunikaty

Komunikat PINB w Zwoleniu w sprawie warunków zimowych

KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKÓW ZIMOWYCH Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu, w związku z okresem zimowym i możliwością wystąpienia obfitych opadów śniegu oraz niskich temperatur, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych...

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 13:51

17. Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014, poz. 1114) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2015, poz. 971) Starostwo Powiatowe w Zwoleniu posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą umożliwiającą doręc...

Utworzony: 2017-07-07 | Zmodyfikowany: 2017-07-07 11:42

18. Komunikaty

Komunikat PINB w Zwoleniu w sprawie instalacji gazowej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu zwraca się do mieszkańców korzystających z instalacji gazowej zasilanej z butli gazem propan- butan o zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny reduktora butli i elastycznego węża, który łączy reduktor butli z urządzeniem gazowym. Powyższe podyktowane jest śmiertelnym wypadkiem jaki miał miejsce 12.06.2016r. Szczegóły w załączonym poniżej Sprawozdaniu z badań i ustalenia przyczyn nieszczęśliwego wypadku przy urządzeniu technicznym. PINB ...

Utworzony: 2017-02-10 | Zmodyfikowany: 2017-02-10 13:32

19. Komunikaty

Komunikat PINB w Zwoleniu w sprawie przewodów kominowych

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W ZWOLENIU "W związku z trwającym okresem grzewczym i odnotowanymi przypadkami zatruć tlenkiem węgla (zaczadzeń) oraz pożarami, przypominam o ciążącym na właścicielach i zarządcach obowiązku poddawania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, użytkowanych obiektów budowlanych, w szczególności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo bud...

Utworzony: 2016-12-23 | Zmodyfikowany: 2017-02-10 13:24

20. Przedmiot działalności

Zakres działania PINB w Zwoleniu

Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określa art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.) Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy: - przyjmowanie zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych wraz z oświadczeniem o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, - wstrzymywanie robót budowlanych wykonywanych bez zgody budowlanej organu ad...

Utworzony: 2016-12-21 | Zmodyfikowany: 2017-01-19 09:25